top of page

Et nyskapende system for å støpe betongsøyler       på en enklere og mer miljøvennlig måte

Forskalingen er hurtig og svært enkel å montere 

 

På grunn av at formene er produsert i tynnplater, kan den ene monteres utenpå den andre. Man får da mulighet til å justere lengder på formene til den høyde man ønsker på den ferdige forskalingen (betongsøylen). Forskalingen er svært hurtig å sette sammen, og den er like hurtig å fjerne fra betongen etter at den er herdet.

 

Det er flere måter å montere formene på

 

Formene kan legges ut på bakken imellom to planker og man justerer lengde etter behov. Det er her en fordel å bruke to til fire klemtenger (sveisetenger) for å feste flensene til hverandre før man fester låsene. Man slår på de låsene som er nødvendig for å holde forskalingen sammen. Etter montering setter man på de resterende låsene. Dette kan gjøres ved håndmontering for å få minst mulig vekt på forskalingen. Låsene settes på med en avstand på c/c 200mm. Første lås monteres 100mm over bunn.

 

Det er også enkelt å bygge forskalingen rundt armeringen

 

Dette kan gjøres av en person, når han bruker klemtenger under montering. Forskalingen kan også monteres for frittstående søyler, eller den kan monteres fra fundament til underkant dekkeforskaling.

Låsetang låst på flenser

Lås for sammenlåsing av flenser

Lås med håndtak for sammenlåsing av flenser

bottom of page