top of page

Et nyskapende system for å støpe betongsøyler       på en enklere og mer miljøvennlig måte

MINDOR AS ble etablert av Mindor Sunde i 2005.

Selskapet ble etablert for å stå ansvarlig for videreutvikling av Mindor Formwork søyleforskaling.

Mindor AS har ansvar for å sikre patenter, inngå lisensavtaler, etablere kontakter for produksjon og distribusjon av forskalingen.

Mindor Sunde har mange års erfaring fra betongproduksjon, bygg og anleggsarbeid fra tidlig på 1970 tallet. Han har alltid hatt stor interesse for utvikling av bedre løsninger og rasjonalitet på byggeplassene.


Produsent i Norge for Mindor Formwork er Nomek AS

Nomek AS ble stiftet i 1998 og er et mekanisk verksted lokalisert i Stryn. www.nomek.as

Selskapet produserer påbygg til septikbiler og halvfabrikat til bussproduksjon og andre typer industri.

Mindor AS har fått økonomisk støtte for utvikling av systemet fra:
Sunnfjord Næringsutvikling SNU 
Innovasjon Norge

bottom of page